Movie prime

Mandi Bhav: आज का मंडी भाव

 
Mandi Bhav

#Ellenabad_Mandi_Bhav
Dt. 14-11-2022
Narma 🌥️ 8100-8890.
Kapas  ☁️ 9600-9711.
Sarson 🌿 5900-6601.
Guwar  🌿 4700-5442.
Wheat  🌾 2450-2511.
Bajri     🌾 1800-2011.
Mungfali 🥜 4900-5126.
Paddy 1509🌾 3250-3650.
Paddy 1401🌾 3300-4058.

जानें Mandi Bhav 15 November 2022

#Sirsa_Mandi_Bhav
Dt. 14-11-2022
Narma 🌥️ 8400-8900.
Kapas  ☁️ 9200-9701.
Sarson 🌿 5500-6374.
Wheat  🌾 2500-2525.
Paddy Parmal 🌾 2060.
Paddy 1509🌾 3000-3636.
Paddy  PB-1🌾 3100-3784.
Paddy 1401🌾 3200-4119. 
Paddy 1718🌾 3000-3550.

देखें Sarso-ka-bhav-15-November-2022